Rein Sepa 75. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi ettekandematerjalid

Tartu : Muinaspõhja Kultuurifond “Edda”, 1997